Soal UAS / UKK PAI Kelas 2 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Soal UAS / UKK PAI Kelas 2 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban


A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. Jumlah huruf hijaiyah ada ...
a. 20
b. 30
c. 40

2. Al-qur’an ditulis dengan bahasa ....
a. Indonesia
b. Arab
c. Inggris

3. Belajar baca tulis al-qur’an hukumnya ....
a. sunah
b. haram
c. wajib

4. Huruf  ج س د  jika diberikan harokat fathah dibaca ...
a. jusudu
b. jasada
c. jisidi

5. Ilmu yang mempelajari tentang baca tulis al-qur’an dinamakan ...
a. solat
b. tauhid
c. tajwid

6. Kata ini كَتَبَ dibaca ...
a. karaba
b. kataba
c. kalama

7. Kata ini كَلِمُ  dibaca ...
a. kalimu
b. qodimu
c. kalamu

8. Jumlah asmaul husna ada ...
a. 77
b. 88
c. 99

9. Ar-rahim artinya maha ...
a. pengasih
b. penyayang
c. pengampun

10. Maha Esa adalah arti dari ...
a. al-ahad
b. al-gofur
c. ar-rohman

11. Asmaul husna berarti nama-nama Allah yang ...
a. unik
b. indah
c. mulia12. Allah maha memaafkan hamba-hambanya. Ini adalah sifat dari Allah yaitu ....
a. maha melihat
b. maha mendengar
c. maha mengampuni

13. Jika mengharapkan sesuatu maka mintalah kepada Allah dengan berdoa. Karena Allah adalah ...
a. maha melindungi
b. maha mendengar doa
c. maha merajai

14. Contoh sifat sederhana adalah ....
a. memakai baju yang mahal-mahal
b. suka memakai banyak perhiasan
c. membeli kebutuhan seperlunya

15. Kita tidak boleh hidup boros. Karena hidup boros adalah teman dari ...
a. setan
b. malaikat
c. orang baik

16. Sebelum solat kita harus ...
a. tidur
b. wudu
c. makan

17. Solat yang diwajibkan ada .... waktu
a. 5
b. 10
c. 7

18. Kita berwudu menggunakan ...
a. batu
b. minyak
c. air

19. Solat diawali dengan ...
a. salam
b. tasbih
c. takbiratul ihram

20. Setiap perpindahan gerakan solat maka kita membaca ....
a. Alhamdulillah
b. Allahu akbar
c. Subhanallah

21. Solat yang dikerjakan setelah matahari terbenam adalah solat ...
a. subuh
b. dzuhur
c. magrib

22. Membaca surat al-fatihah saat solat hukumnya adalah ...
a. sunah
b. wajib
c. haram

23. Gerakan solat setelah rukuk adalah ...
a. sujud
b. i’tidal
c. salam

24. Orang islam yang tidak mau mengerjakan solat akan ...
a. berdosa
b. mendapat pahala
c. mendapat ampunan

25. Kita harus solat dengan ...
a. menunda-nunda
b. tepat waktu
c. terlambat

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Kata سَلِمُ dibaca ...
2. Pada kata غَفُرُ , huruf fa mempunyai harokat ...
3. Supaya bisa membaca Al-qur’an maka kita harus bisa membaca tulisan ...
4. Asmaul husna yang artinya maha pengasih adalah ...
5. Al-gofur artinya adalah Allah maha ....
6. Tidak membeli barang secara berlebihan adalah contoh hidup ....
7. Wudu bertujuan untuk menghilangkan ....
8. Menurut bahasa solat artinya adalah ....
9. Solat diakhiri dengan ....
10. Solat yang dikerjakan saat terbit  fajar adalah solat ....

C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Tulislah kata berikut ini dengan tulisan arab!
a. Rohima
b. Jalisa
c. Solihu
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Carilah arti asmaul husna berikut ini!
a. Ar-rohman
b. Al-malik
c. As-sami’

Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Sebutkan solat yang wajib dilakukan dalam sehari semalam bagi umat islam!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Sebutkan 5 contoh gerakan solat!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Tulislah niat berwudu!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :
-> Link Download Soal UAS PAI Kelas 2 SD Semester 2 Dilengkapi Kunci Jawaban 

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 2
PAI KELAS 2 SD

A. JAWABAN

1. b. 30
2. b. Arab
3. c. wajib
4. b. jasada
5. c. tajwid
6. b. kataba
7. a. kalimu
8. c. 99
9. b. penyayang
10. a. al-ahad
11. c. mulia
12. c. maha mengampuni
13. b. maha mendengar doa
14. c. membeli kebutuhan seperlunya
15. a. setan
16. b. wudu
17. a. 5
18. c. air
19. c. takbiratul ihram
20. b. Allahu akbar
21. c. magrib
22. b. wajib
23. b. i’tidal
24. a. berdosa
25. b. tepat waktu


B. JAWABAN

1. salimu
2. dhomah
3. arab
4. ar-rahman
5. pengampun
6. sederhana
7. hadas kecil
8. doa
9. salam
10. subuh

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :
-> Link Download Soal UAS PAI Kelas 2 SD Semester 2 Dilengkapi Kunci Jawaban 

Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :

C. JAWABAN

1. Menulis dalam tulisan arab :
a. Rohima = رَحِمَ
b. Jalisa = جَلِسَ
c. Solihu = صَلِحُ

2. Arti asmaul husna
a. ar-rahman = Maha Pengasih
b. Al-Malik = Maha Merajai
c. As-sami' = Maha mendengar

3. Solat lima waktu bagi umat islam adalah sebagai berikut :
- solat subuh
- solat dzuhur
- solat ashar
- solat magrib
- solat isya'

4. Contoh-contoh gerakan solat adalah sebagai berikut :
- takbiratul ihram
- rukuk
- sujud
- i'tidal
- salam

5. Niat berwudu :
Nawaitul wudua lirof'il hadatsil asgori fardol lillahi ta'ala

0 Response to "Soal UAS / UKK PAI Kelas 2 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban"

Post a Comment

BERLANGGANAN GRATIS VIA EMAIL

Dapatkan Soal dan Materi Terbaru Dari Bimbel Brilian Secara Gratis Melalui Email Anda. Jangan lupa cek kotak masuk di emailnya untuk mengaktifkan fitur pengiriman, setelah klik berlangganan di bawah ini.